flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Механізми, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси 

 

Право громадськості на отримання повної, достовірної інформації з усіх галузей життя суспільства гарантоване Конституцією України, зокрема статтею 40 Основного Закону передбачено, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових осіб і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

З метою створення правового поля, яке б відповідало зазначеним вимогам Конституції України, діє Закон України «Про доступ до публічної інформації» та Закон України «Про звернення громадян».

Основною метою Закону України «Про доступ до публічної інформації» є створення механізму реалізації права кожного на доступ до публічної інформації. Він містить перелік гарантій дотримання прав на надання публічної інформації, поетапний порядок доступу до неї, надає визначення таким поняттям, як конфіденційна, таємна та службова інформація, регламентує порядок її отримання, визначає порядок і строки подачі та задоволення запиту на інформацію, а також процедуру оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації.

На відміну від Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закон України «Про звернення громадян» регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади та органи місцевого самоврядування пропозиції про поліпшення їхньої діяльності, викривати недоліки в роботі та оскаржувати дії посадових осіб.

Громадськість може представляти свої інтереси та впливати на реалізацію повноважень суду також шляхом:

 

Врахування громадської думки у діяльності Вінницького  окружного адміністративного суд

 

Відповідно до ч. 5 ст. 90 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» громадські об’єднання мають право організовувати незалежне оцінювання роботи судді у відкритих судових засіданнях. Результати незалежного оцінювання роботи судді в судовому засіданні фіксуються в анкеті, що містить інформацію про тривалість розгляду справи, дотримання суддею правил судочинства і прав учасників процесу, культуру спілкування, рівень неупередженості судді, рівень задоволення поведінкою судді учасниками процесу, зауваження щодо ведення процесу, інші відомості. Заповнена анкета незалежного оцінювання роботи судді в судовому засіданні може бути включена до суддівського досьє.

Вінницький окружний адміністративний суд, починаючи із 2015 року проводить  опитування відвідувачів суду щодо рівня задоволеності громадян якістю окремих аспектів функціонування, із застосуванням системи оцінювання роботи суду (‪‎СОРС).

Відвідувачі суду за спеціально розробленою анкетою мають змогу оцінити діяльність суду за такими параметрами, як фізична доступність суду, зручність та комфортність перебування у суді, повнота та ясність судової інформації, якість роботи працівників апарату суду, дотримання термінів судового розгляду, якість роботи суддів, якість та написання та обґрунтування судового рішення.

Застосування СОРС обумовлено необхідністю реального стандартизованого оцінювання роботи суду з метою визначення відповідності діяльності ключовим цінностям та цілям суду в демократичному суспільстві.

Громадська думка позитивно вплинула на удосконалення рівня надання судово-адміністративних послуг у Вінницькому окружному адміністративному суді.