flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

                                                                                                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО                                                           

                                                                                                                                                                                       Рішенням Зборів суддів 
                                                                                                                                                                                       Вінницького окружного адміністративного суду
                                                                                                                                                                                       від 30 березня 2022 року № 13

 

                                      

               

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду у Вінницькому окружному адміністративному суді

 

 

Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Зборів суддів ВОАС 
№ 14 від 27.12.2022  
№ 7   від 30.05.2023
 

 

1. Засади використання автоматизованої системи документообігу суду у Вінницькому окружному адміністративному суді (далі – Засади) розроблені відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України  від 26 листопада 2010 року № 30 (із змінами та доповненнями) (далі – Положення).

 

2. Засади визначають правила застосування Положення про автоматизовану систему документообігу суду у Вінницькому окружному адміністративному суді з урахуванням юрисдикції та інстанційності суду, норм процесуальних кодексів та законів України.

 

3. Розподіл адміністративних справ між суддями Вінницького окружного адміністративного суду здійснюється з урахуванням спеціалізації суддів (у разі її встановлення на підставі рішення Зборів суддів), наявності у судді допуску до державної таємниці, наявності у судді повноважень для здійснення правосуддя на момент розподілу судових справ, а також іншої інформації, передбаченої Положенням про автоматизовану систему документообігу суду.

 

4. Засади використання автоматизованої системи документообігу суду оприлюднюються на веб-сайті та в автоматизованій системі документообігу суду.

 

5. Автоматизований розподіл справ здійснюється пакетно після реєстрації останньої справи в день реєстрації.

 

6. Приймання позовних заяв нарочно в суді здійснюється  не пізніше 30 хвилин до закінчення робочого часу.

 

7. У разі надходження позовних заяв (справ, подань), на розгляд яких процесуальним законом встановлені скорочені строки (подання податкових органів, справи, пов’язаної із виборчим процесом, справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання тощо), автоматизований розподіл адміністративних справ у суді здійснюється протягом робочого часу одразу після реєстрації відповідної судової справи.

8. Розподіл позовних заяв (справ), які відповідно до законодавства підлягають реєстрації та/або розгляду в неробочі дні, здійснюється у неробочі дні згідно з графіком чергувань суддів та працівників апарату суду, затверджених наказами голови суду та керівника апарату суду, одразу після реєстрації відповідної судової справи.

 

9. Коефіцієнт складності категорій судових справ у ВОАС не встановлюється.

 

10. Коефіцієнт форми участі судді в розгляді судової справи:

- суддя/головуючий - 1;

-  учасник колегії - 0,5.

 

11. Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли:

- за два місяці до закінчення повноважень судді;

- за чотирнадцять днів до початку відпустки, якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів;

- за три робочих дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти календарних днів;

- у період відпустки судді;

- за один робочий день до відрядження або за три робочі дні, якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів, та в дні перебування судді у  відрядженні;

- під час тимчасової непрацездатності судді;
 
- за один робочий день до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, 
   Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

-  у дні перебування судді на навчанні, підвищенні кваліфікації, участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);у разі призначення судді членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України - з моменту прийняття рішення про призначення;

- в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ (надзвичайний стан/ситуація, військовий стан).

 

12. Якщо судова справа підлягає розгляду колегією суддів, при автоматизованому розподілі судових справ автоматизованою системою в ВОАС визначається головуючий суддя із числа всіх суддів суду.

Після визначення головуючого судді автоматизованою системою визначається склад колегії суддів із числа всіх суддів суду.

Результатом автоматичного визначення складу колегії суддів є протокол автоматичного визначення складу колегії суддів, що автоматично створюється автоматизованою системою.

 

13. У разі неможливості виконання суддею, який входить до складу колегії суддів, обов’язків судді (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо), який не є головуючим суддею у судовій справі, повторний автоматизований розподіл таких судових справ не здійснюється. Заміна відсутнього судді, який входить до складу колегії суддів, здійснюється за подання головуючого судді у справі на підставі розпорядження керівника апарату суду шляхом повторного автоматизованого розподілу з числа всіх суддів ВОАС.

 

14. Для підготовки розпорядження про призначення повторного автоматизованого розподілу адміністративної справи, заміни головуючого судді або члена колегії суддів з розгляду справи у випадках, передбачених цими Засадами або Положенням, суддя (головуючий суддя), а у випадку його відсутності – помічник судді, відповідальна особа за ведення табеля обліку робочого часу повідомляє керівника апарату суду про відповідні обставини шляхом подання службової записки.

 

15. Раніше визначеному в судовій справі головуючому судді передаються заяви (клопотання), пов’язані із виконанням судових рішень, передбачені статтями 374, 376-379, 382, 383 КАС України; заяви про скасування заходів реагування, застосованих у межах відповідної судової справи; судові справи (заяви, клопотання), що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, роз’яснення рішення, виправлення описок та помилок, повернення судового збору, заяви про забезпечення позову, доказів, скасування заходів забезпечення позову, позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору у судовій справі, у якій відкрито провадження, зустрічні позови.

Позовна заява, якій передувала заява про забезпечення позову (доказів), подана протягом десяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення позову (доказів) судом першої або апеляційної інстанції, передається раніше визначеному у судовій справі, при розподілі заяви про забезпечення позову (доказів), головуючому судді.

Результатом розподілу судової справи шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді є протокол передачі судової справи раніше визначеному складу суду , що створюється в автоматизованій системі уповноваженою особою апарату суду.

Позовна заява, якій передувала заява про забезпечення позову (доказів), подана після постановлення ухвали про відмову у забезпеченні позову (доказів) судом першої або апеляційної інстанції, підлягає автоматизованому розподілу судових справ у день її реєстрації, порядок якого визначений пунктом 5 цих Засад.

{пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Зборів суддів Вінницького окружного адміністративного суду №7 від 30.05.2023.

 

16. Усі заяви та матеріали, визначені  у пункті 15 цих Засад, що надійшли до суду в період відпустки або тимчасової непрацездатності судді, передаються головуючому судді негайно після його виходу на роботу.

 

17. У разі необхідності повторного автоматизованого розподілу матеріалів справи для розгляду заяв (клопотань), визначених пунктом 15, повторний автоматизований розподіл здійснюється за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов’язки), що додається до матеріалів справи.

 

18. Судові справи, що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття провадження), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, передаються раніше визначеному у судовій справі головуючому судді, ухвалу якого скасовано чи у провадженні якого перебувала або перебуває судова справа.

Така справа підлягає повторному автоматизованому розподілу за розпорядженням керівника апарату суду лише у разі, якщо суддя, в провадженні якого перебувала судова справа, на момент повернення її із суду апеляційної чи касаційної інстанції не працює в цьому суді або таку судову справу неможливо передати судді у зв’язку із закінченням повноважень, перебуванням судді у відпустці по вагітності та пологах, догляду за дитиною до досягнення нею трьох років або суддя перебуває у довготривалому лікарняному.

 

19. У випадках, коли заяву чи справу неможливо розглянути за принципом незмінності складу суду, з метою розгляду справи/заяви у розумні строки питання щодо повторного автоматичного розподілу справи/заяви вирішуються зборами суддів ВОАС, крім випадків, встановлених пунктом 13 та пунктом 23 цих Засад.

 

20. Для забезпечення оперативного вирішення питань щодо проведення повторного автоматизованого розподілу справ, заміни головуючого судді по справі та підготовки відповідних вмотивованих розпоряджень щодо цих питань головою суду (або виконуючим обов’язки голови суду) можуть скликатися  збори суддів.

У разі відсутності кворуму для проведення зборів суддів вирішення термінових питань щодо повторного автоматизованого розподілу справи та заміни головуючого судді по справі може здійснюватися  керівником апарату суду.

Для підготовки розпорядження про призначення повторного автоматичного розподілу адміністративної справи, заміни головуючого судді у випадку відсутності кворуму для проведення зборів суддів відповідальна особа за ведення табеля обліку робочого часу суддів повідомляє керівника апарату суду про відповідні обставини шляхом надання службової записки.

 

21. Повторний автоматизований розподіл судових справ також здійснюється за письмовим розпорядженням керівника апарату суду у випадках:

 

- виявлення очевидних помилок в налаштуваннях автоматизованої системи при розподілі справи чи неврахування працівниками апарату суду при розподілі справи положень щодо недопустимості розподілу справ судді у випадках, визначених Положенням та цими Засадами (у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розподілі та розгляді судових справ);

- недопустимості повторної участі судді в розгляді судової справи. Якщо вказані обставини встановлено до моменту отримання справи суддею, повторний автоматичний розподіл проводиться на підставі обґрунтованого пояснення відповідальної особи; у разі встановлення таких обставин після отримання справи суддею - на підставі ухвали суду про задоволення самовідводу судді;

-припинення повноважень судді або настання інших обставин, за яких суддя не може продовжувати розгляд справи.

 

22. Автоматизований розподіл судових справ, пов’язаних із виборчим процесом, судових справ про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання здійснюється з урахуванням навантаження судді судовими справами зазначених категорій.

 

23. У разі неможливості передачі справи, пов’язаної із виборчим процесом, визначеному автоматизованою системою головуючому судді по справі, який на час надходження справи перебуває у нарадчій кімнаті для ухвалення рішення по іншій справі, пов’язаній із виборчим процесом, допускається повторний автоматизований розподіл справи за розпорядженням керівника апарату суду на підставі подання судді.

 

24. Знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу обладнання або комп’ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи та тривають понад п’ять робочих днів, фіксуються актами, складеними комісією під головуванням керівника апарату (особи, яка виконує його обов’язки), із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин, причин виникнення, заходів, вжитих для їх усунення.

Електронні примірники зазначених актів вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після усунення обставин.

Автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється невідкладно після налагодження роботи автоматизованої системи або на наступний робочий день після усунення зазначених обставин згідно інформації яка внесена у табель робочого часу КП «ДСС» станом на день розподілу даних судових справ.

 

{Абзац третій пункту 24 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Зборів суддів Вінницького окружного адміністративного суду  № 14 від 27.12.2022.

Не пізніше наступного робочого дня після усунення відповідних обставин, до автоматизованої системи вноситься інформація із зазначенням у хронологічному порядку номера та дати фактичного надходження кореспонденції до суду, а також інформація про її розподіл.

 

25. Ці Засади набирають чинності з дня їх затвердження зборами суддів Вінницького окружного адміністративного суду.

 

26. Зміни до цих Засад вносяться рішенням зборів суддів Вінницького окружного адміністративного суду.